Organizacija prevoza učencev

Organiziran šolski prevoz izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani iz strani posameznih občin:

  • Okrepčevalnica Vrček-Avtobusni prevozi Cafuta s.p. – MO Ptuj, občina Majšperk in občina Hajdina
  • Krodo s.p. – občina Žetale
  • Sadek s.p. – ostale občine

Prevoz v šolo

Relacija: Majšperk – Sitež – Planjsko – Ptujska Gora – Podlože – Draženci – Tržec – Ptuj.

Relacija: Gorišnica – Kicar – Mestni vrh – Ptuj.

Relacija: Zamušani – Placerovci – Zavrč – Drenovec – Turški Vrh – Goričak – Veliki vrh – Gruškovec – Medribnik – Cirkulane – Pristava – Gradišča – Cirkulane –  Ptuj.

Relacija: Benedikt – Drvanja – Tg. Velovlek – Ptuj.

Relacija: Trdobojci – Vareja – Sp. Leskovec – Veliki Okič – Popovci – Ptuj.

Relacija: Ločki vrh – Ptuj.

Relacija: Žetale – Ptuj.

 

Prevoz iz šole

Šolski prevozi po končanem pouku so organizirani izpred šole ob 14.15 uri. Učenci, ki ostanejo v OPB, pa odhajajo domov ob 15.30 uri.  

Varna pot v šolo

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Prvošolčka spremljajte v šolo starši ali oseba, ki je starejša od 10 let. Poučite ga o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo odbojna telesa, na primer kresničko.