V šolskem letu 2011/2012 je v interesno dejavnost Likovno-glasbena delavnica vključenih  10 učencev, od tega 7 dečkov in 3 deklice. Vključeni so učenci razredov in OVI. Likovno glasbena delavnica je zaradi različnih razvojnih stopenj in potencialov vključenih učencev razdeljena v dve skupini. V prvi skupini deluje 6 učencev, v drugi pa 4 učenci. Obe skupini sta časovno dejavni v torek in sicer prva skupina izvaja glasbeno vadbo oz. likovno dejavnost od 7.30 do 8.00, druga skupina pa od 13.00 do 13.30. Šolska ura načeloma traja 60 minut, vendar smo celoto zaradi različnih sposobnosti prijavljenih učencev razpolovili za vsako od skupin po 30 minut. Dejavnost izvajamo v matični učilnici OVI 5B. Načrtujemo tudi sodelovanje z zunanjimi glasbenimi strokovnjaki v obliki občasnih glasbenih delavnic. V obeh skupinah uresničujemo niz splošnih ciljev, ki izhajajo iz pripravljenega programa interesne dejavnosti. Ob tem prva skupina daje poudarek homogenemu skupinskemu igranju na bongo bobne, delo v drugi skupini pa je naravnano v smeri likovne in glasbene terapije. Cilje v drugi skupini še dodatno prilagajamo vsakemu učencu posebej v skladu z njegovimi sposobnostmi in IP. Osrednja dejavnost je prepletena s sprostitvenimi elementi in motivacijskimi prehodi, ki so vselej usklajeni s tekočo tematiko. To omogoča učencem, da polno razvijajo svoje sposobnosti in jih v čim večji meri tudi nadgrajujejo.

Cilj Likovno-glasbene delavnice je razvijanje likovnih in glasbenih sposobnosti in znanj učencev ter krepitev prvinskih sil in  notranjih vsebin vsakega posameznika. S pomočjo likovno-glasbenih elementov se učenci med seboj povezujejo v harmonično delujočo celoto, telesno in notranje se sproščajo, ter bogatijo svojo notranjo in zunanjo bit. Gre za celosten pristop, v katerega je vključeno spoznavanje različnih svetovnih kultur skozi vidik značilne likovne in glasbene tradicionalne umetnosti. Učenci na podlagi usvojenih spoznanj in lastnih izvirnih zamisli izdelujejo glasbene inštrumente. Najpogosteje uporabijo za osnovo stare lonce, kante, tulce in drugo reciklažo. Preoblikujejo jih v svojstvena glasbena telesa in jim nadenejo izvirne barvne vzorce starodavnih kultur. Ob tradicionalnih svetovnih kulturah črpajo učenci ustvarjalno inspiracijo predvsem iz lastnega ritma srca in iz svojih pisanih energij, ki se prepletajo v enost. Najpogosteje izdelujemo različna tolkala, ki so najbolj atraktivna in univerzalna za igranje, oblikujemo pa tudi raznovrstne ropotulje, piščali, zvonove, raindrope in digiridoje. Igranje na inštrumente vključuje elemente glasbene terapije, s pomočjo katere učenci poskušajo izraziti sami sebe skozi zvok, šum, zven, glas, gib, ne nazadnje tudi skozi barvo in obliko. Pomemben dejavnik je tudi ime skupine, ki ga učenci vsako leto na novo oblikujejo.

Pomembno vlogo imajo tudi nastopi in glasbene predstavitve na raznih prireditvah v šoli, v svojem kraju in po Sloveniji. Namen je tudi povezovanje z drugimi šolskimi oblikami, kot so npr. šolska plesna skupina, šolski pevski zbor, lutkovna delavnica. Spodbujamo medsebojno ustvarjalno druženje in pripravljamo nastope v skupnem sožitju. Na vseh javnih predstavitvah poskrbimo za svojo enotno vizualno podobo, saj si majice ali kostume poslikamo skladno z vizualno podobo glasbenih inštrumentov oz. aktualne tematike, ki jo predstavljamo. Združuje nas  ljubezen do glasbene in likovne umetnosti, do  ritma in zvoka ter barve in oblike. Likovno-glasbene igrarije so nam v užitek in komaj čakamo skupnih srečanj, ko v svojem krogu kaj pisanega in glasnega začaramo.

Jasna Veber Zazula