PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

OŠ dr. Ljudevita Pivka je že šesto leto vključena v mednarodno gibanje Ekošola kot način življenja, ki v šole vpeljuje okoljsko vzgojo in navaja mlade na odgovorno ravnanje do narave.

V šolskem letu 2012/2013 bomo v okviru programa Ekošole izvajali dejavnosti na področju varčevanja z energijo, ravnanja z odpadki in ohranjanja vodnih virov.

Organizirali bomo še akcije zbiranja starega papirja ter izrabljenih tonerjev, kartuš in baterij. Spodbujali bomo razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, poskrbeli bomo za druženje učencev, njihovih staršev, učiteljev in predstavnikov lokalne skupnosti na kulturnih prireditvah, ustvarjalnih delavnicah in družabnih prireditvah. Urejali bomo šolski park in dvorišče, čistili bližnjo okolico šole, iz odpadnih in naravnih materialov bomo izdelovali uporabno-okrasne predmete.

V program Ekošole bodo vključeni vsi zaposleni šole, učenci in njihovi starši. Aktivnosti bo usmerjal EKOPROGRAMSKI SVET, ki ga vodi Darinka Rojko Pičerko.