V projekt bodo vključeni  učenci, mladostniki oddelkov posebnega programa in učenci 5.-9.razreda.

Namen projekta je:

  • poznavanje in zavedanje lastnega telesa,
  • poznavanje, prepoznavanje dobrih in slabih strani spolnosti,
  • krepitev spolne identitete,
  • poznavanje, prepoznavanje, preprečevanje spolnih zlorab.
Pripravili bomo delavnice in predavanja zunanjih strokovnjakov. Koordinatorka projekta je Tanja Knehtl.

 Projekt v šolskem letu 2009/2010