SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

shema_sadja

acrobat_reader_rg Načrt razdeljevanja sadja ali zelenjave

acrobat_reader_rg Načrt sheme šolskega sadja

acrobat_reader_rg Opis sheme šolskega sadja


Naša šola sodeluje v projektu prvo leto.

Sadje v okviru sheme ponudimo najmanj 1- krat tedensko.

 

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku

vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k dosledni izpeljavi zastavljene sheme.

main_page_img

Z novim šolskim letom 2013/2014 se je začelo tudi novo obdobje Sheme šolskega sadja, ki učence razveseljuje s svežim sadjem in zelenjavo že peto leto zapored. V SŠS je prijavljenih rekordno število osnovnih šol: 418 oz. 90%. V tem obdobju ima Slovenija na razpolago 671.775 EUR sredstev EU, 75%, preostalih 25% pa je sredstev iz nacionalnega proračuna. Šole so že začele razdeljevati sadje in zelenjavo učencem, hkrati pa morajo poskrbeti za plakat SŠS, pripraviti načrt izvedbe (kje in od koga bodo nabavljale sadje in zelenjavo, kolikokrat in kdaj ga bodo razdeljevale, katere spremljevalne izobraževalne dejavnosti bodo izvajale…) ter izpolniti vprašalnike za namen vrednotenja SŠS.  Pozabiti pa ne smejo na 1. december 2013, ko je rok za oddajo vloge za vključitev šole v SŠS za naslednje obdobje 2014/15.

Vsem šolarjem želimo v novem šolskem letu obilo sočnega sadja in zelenjave za zdravo pamet in telo!

2013-08-24_10.32.55-1

 

Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih.