Med nagrajenci evropske nagrade za inovativno poučevanje (EITA) tudi Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
 
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Biotehniški center Naklo so dobitnice prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje EITA) ki jo letos drugič podeljuje Evropska komisija. Njen namen je proslaviti dosežke učiteljev in šol, promovirati inovativne prakse učenja in poučevanja ter izpostaviti pomen programa Erasmus+ pri povezovanju učiteljev iz vse Evrope.
22. septembra je Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino, in šport Marija Gabriel najavila letošnje prestižne nagrajence. Teh je letos 98 iz vse Evrope, med njimi pa so tudi štiri slovenske izobraževalne institucije.
Evropsko nagrado za inovativno poučevanje Evropska komisija podeljuje od lani, in sicer zaključenim projektom v okviru programa Erasmus+, izbor katerih vsakokrat opravijo posamezne nacionalne agencije. V Sloveniji je to CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Vsako leto je določena tudi posebna tematika, v okviru katere so izbrani nagrajeni projekti, in za leto 2022 so to kreativnost v učnih okoljih, trajnostni razvoj in vključevanje.
Predstavniki nagrajenih institucij bodo letos 24. oktobra odpotovali v Bruselj, kjer se bodo zbrali na slavnostni podelitvi nagrad, čas pa bodo izkoristili tudi za druženje in izmenjavo odličnih pedagoških praks.
Evropska nagrada za inovativno poučevanje pomeni pomembno potrditev vsem sodelujočim v nagrajenih projektih, saj so s svojim delom izjemno prispevali k ustvarjanju sodobnih – kreativnih, vključujočih in trajnostnih – učnih okolij. Nagrada je tudi priznanje za odlične pedagoške prakse, ki se kažejo v okviru projektov Erasmus+ in ki se odražajo tudi v rednem pedagoškem delu na vseh ravneh izobraževanja v slovenskem izobraževalnem prostoru.
Projekt Individual with Disabilities Education Aim: Together we can! je kot glavni koordinator projekta vodila Tanja Nikolovski. Sodelovalo je 6 partnerskih šol: Portugalska, Hrvaška, Poljska, Italija, Turčija in Slovenija.
Na OŠ dr. Ljudevita Pivka so se v nagrajenem projektu osredotočili na izboljšanje kompetenc učiteljev skozi izmenjavo dobrih praks, ki vključujejo sodobne, predvsem pa vključujoče načine izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Skozi projekt so udeleženci razvijali dodatne socialne, čustvene in komunikacijske veščine z dolgoročnim ciljem ustvariti življenjske priložnosti za učence s posebnimi potrebami – najprej v šolskem in nato tudi širšem družbenem kontekstu. Projekt je bil izrazito multidisciplinaren, saj so v njem sodelovali strokovni delavci različnih profilov, ki vsak na svoj način vstopajo v odnos z otroki s posebnimi potrebami, močno pa je bila v projekt vključena tudi lokalna skupnost. Osnovni (in več kot dosežen) namen projekta je bil primerjati različne izobraževalne sisteme in prakse ter najboljše umestiti tudi doma, v lokalnem okolju. Udeleženi učitelji in drugi pedagoški delavci so osvojili novo znanje in v šolsko okolje vnesli nove aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v širše družbeno okolje in življenje »po šoli«. Pri tem so z visoko stopnjo motivacije ter odprtostjo za nove ideje premagali marsikakšno oviro in dokazali, kakšnega pomena je srčnost učiteljev.
 
Več o samem projektu lahko izveste na projektnem blogu: https://ideatogetherwecan.blogspot.com/