RAČUNANJE JE IGRA

V soboto, 13. 4. 2024, so se učenci interesne dejavnosti Računanje je igra udeležili državnega tekmovanja na Jesenicah, ki ga tradicionalno organizira OŠ Poldeta Stražišarja. Na državnem nivoju tekmovanja je sodelovalo 122 učencev iz 40 slovenskih osnovnih šol, ki izvajajo prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom. Našo šolo so zastopali 4 učenci, in sicer Nik Kostanjevec iz 4. razreda, Lara Meško iz 5. razreda, Žan Irgl Potrč iz 6. razreda in Zala Oblak iz 8. razreda. 

Čestitke vsem za izkazano znanje!

mentorica Sandra Kukovec