Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu, sprejet 9.8.2022 na 11. dopisni seji