UDELEŽILI SMO SE SEJE OTROŠKEGA MESTNEGA SVETA

V torek, 12. 3. 2024, smo se udeležili seje otroškega mestnega sveta, nato pa si ogledali nove prostore in aktivnosti Centra interesnih dejavnosti Ptuj – CID-a. Na seji smo obravnavali povzetke šolskega parlamenta, poročali o aktivnostih za varovanje okolja po šolah in sprejemali predloge ter pobude za boljše počutje mladih v MO Ptuj. V CID-u smo si ogledali nove prostore, mladi so tudi podali predloge, kakšne dejavnosti si želijo v dnevnem centru.

Damjana Vršič