Najvišji organ upravljanja na šoli je SVET ŠOLE, katerega predsednica je Tanja Nikolovski, podpredsednica je Alenka Boban.

V svetu šole so:

  • 3 predstavniki staršev: Janez Lovrec, Zdenka Vindiš Zavratnik in Andreja Zavec,
  • 3 predstavniki lokalne skupnosti: Alenka Boban, Branko Karneža in Simona Lacko,
  • 5 predstavnikov šole: Izidora Belovič, Majda Ber, Tanja Nikolovski, Saška Serec Šijanec in Tomaž Valenko.

Delo in pristojnosti sveta šole so opredeljeni z zakonom.

Sklepi sveta zavoda:

pin1. seja

pin2. seja

pin3. seja

pin4. seja

pinSKLEPI  2. skupne seje sveta OŠ dr. Ljudevita Pivka ter sveta staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka

 

pinSklepi 6. seje

pinSklepi 7. seje

pinSKLEPI 2. korespondenčne seje sveta OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 29. 7. 2013

 

pinSKLEPI 3. korespondenčne seje sveta OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 19. 9. 2013

pinSklepi 8. seje

pinSKLEPI 4. korespondenčne seje sveta OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 23. 10. 2013

pinSklepi 5. korespondenčne seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 7. 4. 2014

pin6. korespondenčne seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 8. 4. 2014.

pin9. seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 27. 1. 2014, ob 17.00 v
zbornici šole

pin10. seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 20. 3. 2014, ob 16.00 v
zbornici šole

pin11. seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 24. 4. 2014, ob 17.00 v
zbornici šole