Razredi

Izbirni predmet

Izbirni predmet

Izbirni predmet   

7., 8. in 9. razred

PLES

RAČUNALNIŠTVO

LES

Izvajalci Nada Pernek Damjan Šimenko Marjan Leben

PPVI 4 in PPVI 5

FOLKLORA

JOGA

ORFFOVI INŠTRUMENTI

Izvajalci Vesna Horvat Jasna Veber Zazula Lidija Hameršak Marin

 J  O  G  A

Vodi: Jasna Veber Zazula

Joga je celostna znanost o človeku. Je harmonija telesa, duha in duše. Sistematična jogijska vadba razvija zdravje, skladnost in uravnoteženost telesa, uma, zavesti in duše. Vse vaje celovito učinkujejo na človeka. Cilj izbirnega predmeta Joga je razvijanje različnih tehnik sproščanja. Poudarek je na telesni in mentalni sprostitvi, vzpodbuja in ohranja pa se tudi družbeno in duhovno zdravje. Poglobljeno izvajamo različne vaje sproščanja, vaje za ozaveščanje in poglabljanje dihanja (pranajama) ter telesne vaje (asane), ki vodijo k sprostitvi. Vse vaje prilagajamo posameznikom, ki vadijo po svojih zmožnostih in v svojem ritmu. Ker učenci veliko sedijo, izvajamo tudi vaje za prožnost hrbtenice in za krepitev trebušnih mišic, za ohranjanje gibljivosti sklepov ter za splošno vzdrževanje telesne kondicije, ki je izrednega pomena za krepitev imunskega sistema. Jogijske tehnike povezujemo z elementi spiritualne glasbe. Preizkušamo različne zvoke in delovanje le-teh na nas. Učence motiviramo skozi pravljične in poučne zgodbe ter jih v svet gibanja popeljemo skozi igro in domišljijske predstave. Učenci spoznavajo svoje telo kot celoto ter ozaveščajo posamezne dele svojega telesa. Zavedajo se delovanja telesa, ga negujejo in krepijo gibčnost. Učijo se sprostitve in zbranosti ter bogatijo svojo notranjo in zunanjo bit. Učijo se zavedanja svojih dobrih plati, v sebi iščejo in ozaveščajo dobroto, ljubezen in pogum. Učijo se povezovanja s samim seboj, obenem pa se vsi skupaj povezujemo v harmonično delujočo celoto. Šolska ura traja 60 minut, dejavnost pa izvajamo v učilnici OVI 4-5. Vsaka posamezna vadba vsebuje vse osnovne sestavine (sproščanje, asane in pranajamo). Jogijsko vadbo izvajamo sistematično po priročnikih:

  1. Sistem Joga v vsakdanjem življenju avtorja Paramhans Swami Maheshwarananda
  2. Moj očka je presta: Joga za starše in otroke avtorja Baron Baptiste
  3. Buda za lahko noč: Čarobne, razsvetljujoče in navdihujoče zgodbe ljubezni in modrosti za otroke avtorja Dharmachari Nagaraja

O R F F O V I   I N Š T R U M E N T I

Vodi: Lidija Hameršak Marin

 

KAKO JE NASTAL ORFFOBONGOBAND

Na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je že pred mnogimi leti delovala glasbena zasedba z imenom Kamajaža Pranletora. Ime skupine so tvorile po prvi dve črki vsakega od članov. V tej zasedbi so moji takratni sošolci pod vodstvom Jasne Veber Zazula igrali na bobne iz starih loncev in kovinskih kant, ki so jih sami predelali in poslikali ter na didgeridooje, ki so jih tudi sami ustvarili iz plastičnih cevi. Iz te zasedbe se je rodil Bongo band, saj smo starim loncem dodali še bongo bobne. Takrat sem se skupini pridružil jaz. Ob razpadu skupine Kamajaža Pranletora je nekaj članov odšlo. Ni dolgo trajalo, pa smo dobili nove člane in se preimenovali v Bongo band, ki je postal zelo popularen saj smo povsod nastopali. V šoli smo sodelovali tudi s plesno skupino v plesno-glasbeni predstavi Juri Muri v Afriki, igrali smo na otvoritvi v CIDu, na šolski božični prireditvi, na revijah in šli smo, kamor koli so nas povabili. Naš znak za Bongo band so bili bongi, afriški bobni, na katere smo igrali različne skladbe. Imeli smo tudi svoja, afriško poslikana oblačila. Zraven se je občasno vključil tudi pevski zbor. Naša vodja nas je učila novih skladb in nas pripravljala na nastope. Radi smo hodili na vaje, kjer nam je dajala napotke. Zdaj, ko je šola dokupila orffove inštrumente, smo pričeli igrati še na te. Pridružila se nam je še druga vodja skupine, Lidija Hameršak Marin. Poleg Bongo banda smo v ime dodali še Orffo in tako je nastal ORFFOBONGOBAND, ki ga sestavlja dvajset članov. Današnji ORFFOBONGOBAND sestavljamo člani iz starega Bongo banda: Jaz, Rajko in Andrej, na bongo bobnih so se nam pridružili še Nejc, Karolina, Patricija, Branka in Severđana. Imamo tudi inštrumente, ki se imenujejo cajoni. Nanje igrata Kaja in Janko. Imamo tudi orffove inštrumente. Na ksilofon igrata Aleksandra in Rajko, na ropotulje igra Maja, na zvončke pa Žiga. Andrej igra na glavnik in na klavirsko harmoniko. Imamo še dve kitari. Na bas kitaro igra učitelj Ernest, ki vodi tudi pevski zbor, jaz pa igram na akustično kitaro. Z nami sodelujejo tudi nekateri pevci našega pevskega zbora: Darinka, Aleksandra, Anja, Valerija, Kaja in dve Maji, od katerih prva poje solo in druga, ki igra tudi na strgalo-žabo. ORFOBONGOBAND uspešno vodita dve mentorici: naša vodja starega Bongo banda Jasna Veber Zazula in Lidija Hameršak Marin, ki igra tudi na harmoniko. Vsak dan imamo vaje in pridno treniramo. Na vajah nam je zelo lepo, saj se družimo, pojemo in zabavamo.

Napisal: Nejc Grobelšek