PRILAGOJENI PREDMETNIK Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

OBVEZNI PROGRAM

Predmeti

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Fond ur

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

4

4

1633

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

204

Likovna umetnost

1

1

1

2

2

2

2

2

2

519

Glasbena umetnost

2

2

2

2

1

1

1

1

1

452

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

Tehnika in tehnologija

 

 

 

 

2

3

4

4

4

583

Gospodinjstvo

 

 

 

 

2

2

2

2

2

344

Naravoslovje

 

 

 

3

2

2

2

4

3

550

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

315

Družboslovje

 

 

 

2,5

2,5

2,5

4

2

3

569,5

Šport

3

3

3

3

3

3

3

3

3

936

Predmet 1 …

 

 

 

 

 

 

1

1

1

102

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

137

Število predmetov

7

7

7

8

10

10

11

11

11

 

Število ur na teden

19,5

20,5

21,5

23

24

25

29,5

30

30

 

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

fond ur

RAČUNALNIŠKO OPISM.

 

 

 

1

1

1

 

 

105

SOCIALNO UČENJE

1

1

1

1

1

1

 

 

210

RAZŠIRJENI PROGRAM

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

fond ur

DOPOLNILNI IN DOD. POUK

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

INTERESNE DEJAVNOSTI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

JUTRANJE VARSTVO VV

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

 

 

 

525

POD. BIVANJE, ŠVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

skup. ur dejavn.

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

10

10

180

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – OBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE

1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.

PODROČJA/leta šolanja

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

6. leto

7. leto

8. leto

9. leto

Fond ur

Razvijanje samostojnosti

8

8

8

7

7

7

5

5

5

2085

Splošna poučenost

5

5

5

7

7

7

7

7

7

1981

Športna vzgoja

3

3

3

4

4

4

5

5

5

1245

Glasbena vzgoja

2

2

2

3

3

3

3

3

3

831

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

2

4

4

4

828

Delovna vzgoja

2

2

2

3

3

3

6

6

6

1137

Število področij
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Število ur na teden
22
22
22
26
26
26
30
30
30
Število tednov
35
35
35
35
35
35
35
34
33

OBVEZNI DEL – RAZŠIRJENI PROGRAM

Interesne dejavnosti

5
5
5
5
5
5
5
5
5
1560

Podaljšano bivanje

18
18
18
14
14
14
10
10
10

Jutr. in pop. varstvo

DNEVI DEJAVNOSTI

Kulturni dnevi

4
4
4
3
3
3
3
2
3
116

Naravoslovni dnevi

3
3
3
3
3
3
3
3
2
104
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
180
Delovni dnevi
3
3
3
4
4
4
8
8
8
180

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – OBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL ČETRTE STOPNJE

PODROČJA/leta šolanja

10. leto

11. leto

12. eto

Fond ur

Razvijanje samostojnosti

4
4
4
420

Splošna poučenost

5
5
5
525

Športna vzgoja

5
5
5
525

Glasbena vzgoja

2
2
2
210

Likovna vzgoja

3
3
3
315

Delovna vzgoja

9
9
9
945
Izbirne vsebine
2
2
2
210
Število področij
7
7
7
Število ur na teden
30
30
30
Število tednov
35
35
35

DNEVI DEJAVNOSTI

 

10. leto

11. leto

12. leto

Fond ur

Kulturni dnevi

3
3
3
36

Naravoslovni dnevi

3
3
3
36
Športni dnevi
5
5
5
60
Delovni dnevi
6
6
6
72
Šola v naravi

 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – NEOBVEZNI DEL – POSEBNEGA PROGRAMA PETE STOPNJE

PODROČJA/leta šolanja

13. leto

14. leto

15. leto

Fond ur

Razvijanje samostojnosti

4
4
4
420

Splošna poučenost

5
5
5
525

Športna vzgoja

5
5
5
525

Glasbena vzgoja

2
2
2
210

Likovna vzgoja

3
3
3
315

Delovna vzgoja

9
9
9
945
Izbirne vsebine
2
2
2
210
Število področij
7
7
7
Število ur na teden
30
30
30
Število tednov
35
35
35

DNEVI DEJAVNOSTI

 

13. leto

14. leto

15. leto

Fond ur

Kulturni dnevi

3
3
3
36

Naravoslovni dnevi

3
3
3
36
Športni dnevi
5
5
5
60
Delovni dnevi
6
6
6
72
Šola v naravi