RAČUNALNIŠKI KROŽEK – Računalništvo kot interesna dejavnost

Tudi v tem šolskem letu izvajamo interesno dejavnosti na področju računalništva. Za obiskovanje računalniške interesne dejavnosti se odločijo učenci skupaj s starši prostovoljno. Na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka izvajamo pouk računalništva kot interesno dejavnost. Pouk obsega eno šolsko uro na teden, 35 ur letno.

Urnik

četrtek, 14.00–14. 45

Prednosti našega pouka:  

  • Učenci utrjujejo načine dela v računalniški učilnici in osnovne pojme s področja računalništva.
  • Spoznavajo temeljne enote strojne opreme računalnika, razumevajo njihove naloge in razlikujejo lastnosti, s katerimi jih ovrednotimo. Uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij.
  • S predstavitvijo izbrane informacije v obliki besedila in slike raziskujejo možnosti posameznega medija in spoznavajo, da je možno informacijo predstaviti in posredovati na različne načine. Prepoznavajo osnovne vrste računalniške programske opreme in ugotavljajo njene namene.
  • Seznanijo se z delom z digitalno projekcijo.
  • Pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno uporabo računalnika in sodelovanje v skupini.
  • Seznanijo se z multimedijskimi pripomočki in jih uporabljajo.

Mentor: Damjan Šimenko