FOLKLORNA SKUPINA OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 

»Ples je odsev žive govorice človeka in njegovega bivanja.

S svojim gibanjem, pesmijo in glasbo človek izraža svoja občutja, žalost, veselje in bolečino, strast in hrepenenje, moč za življenje.

Ples obstaja od vekomaj in za vedno.« 

Folklorna skupina OŠ Dr. Ljudevita Pivka je začela delovati v šolskem letu 2008/09, tako da sedaj deluje peto šolsko leto. V našo folklorno skupino so vključeni tako otroci iz programa z nižjim izobrazbenim standardom kot otroci iz oddelkov vzgoje in izobraževanja. Zanimanje za folkloro je na naši šoli veliko, saj imajo učenci zelo radi glasbo in ples. Skupino vodiva defektologinji Vesna Horvat, ki skrbi predvsem za vsebinski del, in Lidija Hameršak Marin, ki skrbi za glasbeni del, da nastane zaokrožena celota.

Povečali smo tudi našo glasbeno spremljavo, saj smo pri spremljanju folkloristov vključili zraven igranja na harmoniko še igranje na ljudska glasbila, in sicer »ribež« ter »šef«.

Vsako leto se naučimo nekaj novih plesov in tako širimo naše poznavanje ljudskih plesov, ki izvirajo predvsem s štajerskega konca. Zraven plesa pa si radi zapojemo tudi različne ljudske pesmi in spoznavamo šege in navade, ki so značilne za naše področje.

Veseli smo vsakega povabila na nastop in se radi odzovemo, saj radi predstavimo, kar smo se skozi leto naučili.

 

                                                   Vodji: Vesna Horvat in Lidija Hameršak Marin

{gallery}Slike/Interesne_dejavnosti/Folklora{/gallery}