Smotri in cilji:

–         učenci v grobem spoznajo zgodovino in razvoj fotografije

–         spoznavajo razliko med klasičnim in digitalnim fotoaparatom

–         spoznajo dele fotografskega aparata (ohišje, objektivi)

–         spoznajo medij, s katerim lahko izrazijo svoj kreativni potencial, ideje, čustva

–         spoznajo fotografijo kot fotografsko in dokumentarno umetnost

–         pridobivajo znanje, da iz množice fotografskih posnetkov izberejo predvsem kvalitetne

–         pridobivajo temeljno tehnično znanje in obvladovanje digitalnega fotografskega aparata(tehnika fotografiranja)

–         uporabijo lastno idejo pri iskanju fotografskega motiva

–         spoznajo osnove kompozicije fotografije (motiva)

–         iščejo zanimive fotografske motive (krajina v različnih letnih časih, zgodovinski pomembni objekti v našem kraju, bližnji posnetek, tihožitje, portretna fotografija)

–         razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi

–         beležijo, dokumentirajo aktualne dogodke na šoli

–         prenašajo posnete fotografije na računalnik

–         naučijo se računalniško obdelati fotografijo in jo pravilno shraniti v mape

–         spoznajo, kako opremiti in pripraviti fotografijo za razstavo

–         z razstavo najkvalitetnejših fotografij krepijo samozavest in samopodobo

–         sproščajo čustvene napetost in doživljajo rezultate svojega dela

–         bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete

 

Alenka Kosem, prof. lik. um.