Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Raičeva 2, 2250 Ptuj

tel: +386 (0) 2 771 07 80
fax:+386 (0) 2 771 07 85

e-naslov: os.l-pivka@guest.arnes.si

Trr: 01296-6030691016
Matična številka: 5087201000
Davčna številka: SI 61373800

Ravnateljica: mag. Lidija Hameršak Marin
E-naslov: lidija.marin@guest.arnes.si

tel. št. (02) 771 07 81, mob. tel. št. 031 343 821

Pomočnica ravnateljice: Borislava Munda, univ. dipl. psih.
E-naslov: borislava.munda@guest.arnes.si
tel. št. (02) 771 07 88, mob. tel. št. 041 345 337

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Raičeva 2, 2250 Ptuj

tel: +386 (0) 2 771 07 80
fax:+386 (0) 2 771 07 85

e-naslov: os.l-pivka@guest.arnes.si

Trr: 01296-6030691016
Matična številka: 5087201000
Davčna številka: SI 61373800

Vodstvo šole:

Ravnateljica: mag. Lidija Hameršak Marin
E-naslov: lidija.marin@guest.arnes.si

tel. št. (02) 771 07 81, mob. tel. št. 031 343 821

Pomočnica ravnateljice: Borislava Munda, univ. dipl. psih.
E-naslov: borislava.munda@guest.arnes.si
tel. št. (02) 771 07 88, mob. tel. št. 041 345 337