SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

shema_sadja Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih.

acrobat_reader_rg Načrt sheme šolskega sadja

acrobat_reader_rg Opis sheme šolskega sadja

 

Naša šola sodeluje v projektu drugo leto.

Sadje v okviru sheme ponudimo najmanj 1- krat tedensko.

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k dosledni izpeljavi zastavljene sheme.

main_page_img