V šolskem letu 2018/19 smo se vključili v projekt Semena sprememb, ki je namenjen osnovnim šolam in usmerjen v prihodnost Slovenije. Menimo, da je naša prihodnost preveč pomembna, da bi jo prepustili naključju. Za boljšo prihodnost je odgovoren vsak od nas. Danes.

Projekt deluje pod okriljem Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. Na izobraževalnem seminarju smo se vključeni učitelji s pomočjo ekipe organizatorjev v obliki inovativnega globalnega poligona seznanili z osnovnimi orodji in metodami, ki so nam lahko v pomoč pri povezovanju vrednot vizije in ciljev projekta s poučevalnim procesom.

Načrtovane aktivnosti za učence bomo povezovali s cilji trajnostnega razvoja. Ob tem bomo izhajali tudi iz 5 elementov, o katerih govori Vizija Slovenije: 1-učenje za življenje in skozi življenje, 2-inovativna družba, 3-zaupanje, 4-kakovostno življenje in 5-identiteta. Naštete vrednote bomo kot izbrane vsebine konkretno vključevali v učne načrte različnih predmetov ter jih tako v različnih oblikah pri različnih predmetih udejanjali v praksi skozi celotno šolsko leto. Naš cilj je, da vključene učence čim bolj motiviramo k razmišljanju o prihodnosti. Zavedamo se, da je potrebno za doseganje zaželene prihodnosti dobro razumeti sedanjost ter sprejeti odločitev, kaj želimo doseči. Naša šolska vizija bo seveda temeljila na glavnih ciljih projekta Semena sprememb, na Viziji Slovenije in trajnostnemu razvoju. A zasnovana bo na željah naših učencev za prihodnost.  Skozi celotno šolsko leto se bomo skupaj trudili, da jih združimo v eno in da želje vsakega izmed nas postanejo naše skupne vrednote.

Na naši šoli so v projekt vključene tri učiteljice: Milena Zupanič z učenci 5. razreda, Tanja Rugani z učenci, ki so vključeni v OPB NIS in Jasna Veber Zazula z učenci, ki so vključeni v OPB PPVI.

Vodja projekta: Jasna Veber Zazula