Polletno poročilo o projektu

Letno poročilo ZRSŠ – Inovacijski projekt “Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami v večinsko delovno okolje”.


Članek Aktivno vključeni v delovno okolje, objavljen v 5. številki Ptujčana, 27. maja 2016 na strani 19 si preberite na: http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=13054&show=1

O našem Inovacijskem projektu poroča tudi spletni portal mesta Ptuj: http://discoverptuj.eu/odmeven-projekt-os-ljudevita-pivka/

Kratek članek o projektu “Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami v večinsko delovno okolje” je bil objavljen tudi v Štajerskem tedniku, ki je izšel v petek 10.6.2016, na strani 18.


NAŠI UČENCI SPET MED VAMI

Pet učencev iz Posebnega programa je v začetku aprila pričelo opravljati svojo prakso v večinskem delovnem okolju. Vsak od njih bo vsak petek, vse do konca šolskega leta, spoznaval delo in usvajal delovne veščine v enem izmed poklicev.

Veseli smo, da so naše mladostnike na prakso ponovno sprejeli v kavarni Bo caffe, cvetličarni Roža ter trgovinici Skrinjica unikatov. Prakso pa so letos prvič našim učencem omogočili tudi na Mestni občini Ptuj in v frizerskem salonu Elnett. Vsem lastnikom omenjenih podjetij in odgovornim na Mestni občini se iz srca zahvaljujemo za njihov velikodušen sprejem in pripravljenost, da svoje znanje delijo tudi z našimi mladostniki. Mladostniki so, z do sedaj izvedenimi dnevi prakse, izjemno zadovoljni. Povedo, da so se že naučili nekaterih novih spretnosti in veščin pa tudi razvijali in krepili že obstoječe.

Praksa mladostnikov poteka v okviru projekta z naslovom »Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami v večinsko delovno okolje«. Strokovno oporo nam nudi strokovna konzulentka dr. Natalija Komljanc iz Središča za kakovost in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo.

Vljudno vabljeni, da obiščete omenjene lokale in se prepričate sami, da gre delo mladostnikom odlično od rok.

Tanja Ješovnik


Polletno poročilo inovacijskega projekta

Naš inovacijski projekt z naslovom »Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami v večinsko delovno okolje« se v letošnjem šolskem letu nadaljuje. Strokovno oporo in nasvete nam nudi strokovna konzulentka dr. Natalija Komljanc iz središča za kakovost in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo.
V lanskem šolskem letu (2014/15), ko smo s projektom pričeli, smo si zastavili več ciljev, ki so vsi vsebinsko podpirali glavni cilj in hkrati našo veliko željo. Vključitev mladostnikov iz višjih stopenj Posebnega programa v vsakdanje, običajno delovno okolje. To je cilj, ki je zagotovo tudi kazalnik prihodnosti. Cilj, ki vključuje in združuje. Cilj, ki daje mladostnikom s posebnimi potrebami upanje na sprejetost v običajno življenje. To običajno, vsakdanje življenje večine ljudi, naši mladostniki zelo dobro poznajo in si želijo biti del njega.
Lani smo se vključevanja lotili tako, da smo v okviru redne šolske prakse učencem omogočili opravljanje prakse tudi v običajnih podjetjih. Pet podjetij/organizacij iz centra Ptuja je izkazalo pripravljenost sodelovati v projektu. Izredno smo hvaležni vsem lastnikom/vodjem, da so s pogumom in optimizmom sprejeli naše učence, se jim posvetili ter uvedli v delo, ki ga opravljajo.
Vsak petek, 2 meseca in pol, 10 delovnih dni, so se naši učenci kalili v usvajanju novih veščin in v prilagajanju novemu okolju. In okolje se je kalilo v sprejemanju drugačnosti kot nekaj običajnega. Odzivi so bili neverjetni, pozitivni, sprejemajoči, čudoviti. Na obeh straneh.

Letos torej s projektom nadaljujemo in ga hkrati nadgrajujemo. Mladostniki, ki so na lanski praksi izkazali največ interesa in zavzetosti za delo, pa tudi sposobnost prilagajanja in določeno mero samoiniciativnosti, bodo letos prakso v okviru projekta opravljali v več delih. Vsak del bo obsegal 10 srečanj oz. 10 delovnih dni, ki bodo potekali ob petkih. Nadgradnja letošnjega dela je, da bo določen učenec, vseh 10 delovnih dni prakso opravljal na enem delovnem mestu. Prednost takšnega načina je zagotovo v prilagajanju novemu okolju in ljudem, ki se v tem okolju gibajo (zaposleni, obiskovalci,…). Prilagajanje in spoznavanje je namenjeno tako našim učencem kot ljudem, ki bodo z njimi prihajali v stik.
Menimo, da bodo na takšen način lahko delodajalci učenca dobro spoznali, se prepričali o njegovih sposobnostih in močnih področjih, ga naučili določenih aktivnosti, mu prikazali delo, ki ga opravljajo, ga seznanili s pozitivnimi in manj pozitivnimi platmi tovrstnega poklica, preverili doslednost in samostojnost učenca pri naročenih opravilih, učenca vključili v socialno mrežo strank, ki obiskujejo njihov lokal, obiskovalci se bodo navadili na prisotnost pomožnega osebja in sprejeli njihovo osebnost in še veliko več.
Našim učencem pa bo takšna oblika dela prav tako omogočila varen stik z novim okoljem, natančno in poglobljeno spoznavanje z okoljem in ljudmi v njem. Po vzpostavljenem zaupanju se bodo seznanili z delovnimi nalogami, z novimi postopki in načini opravljanja dela, prilagoditi se bodo morali navodilom delodajalca ter jih upoštevati. Spoznali bodo prednosti in slabosti poklica, da je potrebno denar zaslužiti in da to ni povsem enostavna naloga, potruditi se bodo morali pri opravljanju del in vztrajati. Poplačani pa bodo z dobro opravljenim delom, z lastnim zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, s pohvalo delodajalca in sprejetostjo v okolje. Spoznali bodo tudi veliko novih ljudi, s katerimi bodo vljudno komunicirali, morebiti se kje spletejo tudi prijateljske vezi. Spoznali bodo, da je redno delo resna in odgovorna naloga, ki pa hkrati prinaša tudi obilo zadovoljstva, izpolnjenosti in sreče.
To so naši načrti in naše želje. Učenci se že iskreno veselijo prakse in kakor hitro bo znan datum pričetka, vas bomo o tem obvestili, da jih boste lahko prišli pogledat in se na lastni koži prepričali, da jim gre delo odlično od rok.

Tanja Ješovnik, vodja Inovacijskega projekta


V  šolskem letu 2014/15 smo se lotili inovacijskega projekta z naslovom VKLJUČEVANJE MLADOSTNIKOV Z ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V VEČINSKO DELOVNO OKOLJE. Vsako leto se naši mladostniki iz posebnega programa 4 in 5 udeležijo delovne prakse, kjer pridobivajo delovne izkušnje ter svoje usvojeno znanje prenašajo v delovno okolje. Na vsakoletni praksi spoznavajo novo delovno okolje izven šole ter se tako pripravljajo na življenje po zaključku šolanja.

Delovno prakso so naši učenci do sedaj opravljali le v različnih Varstveno-delovnih centrih (VDC) – Sonček, Sožitje, Dornava. Delovnim nalogam, ki so jim jih glede na njihove sposobnosti zastavili mentorji, so se posvečali z vso resnostjo ter se izkazali kot pridni delavci. Varstveno delovni centri trenutno predstavljajo edino obliko zaposlovanja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Naš projekt pa širi pogled in se trudi premikati meje. Želimo namreč, da bi se lahko naši mladostniki iz posebnega programa vključili v večinsko delovno okolje. V vsakdanje delovno okolje, kjer se srečujemo vsi zaposleni. Sprva le v obliki prakse, kasneje pa v obliki zaposlitve pod posebnimi pogoji. Želimo, da bi okolje in družba spoznala, da so tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko zanesljivi, vestni in odgovorni delavci, ki pa vendarle potrebujejo jasna navodila ter usmerjanje. Učenci pa bi spoznali, da je njihova nadaljnja življenjska pot odvisna tudi od njih samih.

Člani Inovacijskega projekta: Natalija Sagadin, Tanja Ješovnik, Marija Arnuš, Dragica Emeršič, Jasna Veber Zazula, Milan Grah in ravnateljica mag. Lidija Hameršak Marin.

Tanja Ješovnik


DELOVNA PRAKSA UČENCEV POSEBNEGA PROGRAMA

V petek, 20. 3. 2015 so učenci Posebnega programa 4.- 6. stopnje pričeli z vsakoletno delovno prakso. Običajno so učenci hodili na prakso v Varstveno delovne centre (VDC) Sonček, Sožitje, Dornava in Dornava-Budina. Letos pa smo jim, ob VDC-jih, omogočili, da znanje in izkušnje nabirajo še v nekaterih dejavnostih na Ptuju. Tako se nekateri učenci odpravljajo na prakso v Kavarno BO caffe, cvetličarno Roža, trgovinico Skrinjica unikatov, mizarstvo – suha roba Pintar ter TIC – Turistično informacijski center. Na tem mestu velja omeniti, da se delovna praksa povezuje z našim Inovacijskim projektom z naslovom »Vključevanje mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju v večinsko delovno okolje«.
Začetek delovne prakse smo vsi pričakali z velikim navdušenjem, prisotne pa je bilo kar nekaj treme in neučakanosti. Vendar se je začetna trema po prvi uri na »delovnem mestu« hitro razblinila. Rajko je kot pravi natakar stregel goste s kavicami in sendviči. Janko se je hitro vživel v nego in skrb za rožice ter ob njih prav zacvetel. Andrej je pilil svoje znanje v trgovini s suho robo, kjer se je dodatno izpolnjeval v žganju v les. Izdelal je desko z motivom slovenskih nageljnov. Kaja je sprejemala tuje in slovenske turiste, ki so se oglasili v TIC-u ter jim predstavila mesto Ptuj. Urejala je tudi polico s prospekti. V trgovinici unikatov pa je Gina zlagala oblačila, lepila cene ter pomagala pri prodaji.
Naši učenci so bili s strani delodajalcev zelo pohvaljeni za marljivost in prijaznost. Navdušeni in srečni pa so bili tudi učenci. V šolo so se vrnili polni novih izkušenj in samozavesti. Se že veselimo prihodnjih petkov, ko se bo praksa nadaljevala.
Pridite nas kaj pogledat. Z veseljem vas bomo sprejeli in vas postregli.

Natalija Sagadin, Tanja Ješovnik


http://www.petv.tv/video/informativne-oddaje/ptujska-kronika-sreda-10-junij-2015/