5. 10. ALI SVETOVNI DAN UČITELJEV

Dan učiteljev je svetovni praznik, ki ga praznuje več kot 100 držav. Nekatere države učiteljski praznik na različne dneve v letu praznujejo že sto let, za mednarodni dan pa ga je ustoličil UNESCO leta 1993.

V okviru Tedna otroka, ki je letos potekal med 2. in 8. oktobrom, smo se na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka pri uri slovenščine odločili, da zamenjamo vloge. Naenkrat so učenci postali učitelji, učiteljica pa je znova sedla v šolsko klop. In kako je bilo, boste vprašali? Predvsem smo se do solz nasmejali. Spoznali smo različne tipe »učiteljev«: nekateri niso imeli pravil in s(m)o učenci lahko počeli, kar se nam je ljubilo, nekateri so bili zelo strogi, določeni so nas želeli »podkupiti« s stavkom, če boste pridni, gremo ven na igrišče, spet drugi pa se od smeha sploh niso bili sposobni vživeti v vlogo učitelja. Opaziti je bilo mogoče, da jim je zmanjkalo tem, o katerih bi predavali, zato so neradi priznali, da je biti učitelj sila naporna reč. In učiteljica? No, ker so učenci tako pridno nastavili ogledalo učiteljem, se je tudi učiteljica prelevila v vlogo učenca. Pričela sem postavljati njihova standardna vprašanja ter opazke: Na kateri strani, učiteljica? Vzamemo učbenik ali delovni zvezek? Učiteljicaaaaa, Simon kaže s prstom name. Učiteeeeljica, Žana me je udarila! Koliko je stran? Učiteljica, danes se mi nič ne da. Učiteljicaaaa, danes je takšen dolgčas (dc, če uporabimo njihov sleng). Učiteljica, koliko še je do zvonjenja? Učiteljica, koliko je že stran …?

Sproščena ura slovenščine se je prevesila v krasno izkušnjo, ki nam je dala misliti. S pomočjo igranja vlog, se ljudje naučimo vživeti v vlogo drugega in tako razvijamo empatijo, sočutje. Tak način nam omogoča, da lažje razumemo sočloveka in smo bolj strpni.

P. S.: Imena učencev so naključna in izmišljena.

Tadeja Topolovec