EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Evropski teden mobilnosti je potekal od 16. do 22. septembra, in sicer pod sloganom »Varčne poti.« Od kod letošnji slogan? Ker slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Zato je v tem letu v ospredju odločitev za racionalnejše načine potovanj, predvsem za javni prevoz, kolesa, skiroje in hojo.

V petek, 22. septembra, smo skupaj s ptujskimi osnovnimi šolami izvedli prometno-varnostno akcijo Ulice otrokom. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine. Ena skupina je na dvorišču šole likovno ustvarjala na temo varnega prometa, in sicer so učenci s kredami risali prometne znake, križišča, prehode za pešce, kolesa, avtomobile in druga vozila. Druga skupina je kolesarila po poligonu za šolo, tretja skupina pa po kolesarski poti. Letos smo vključili tudi vožnjo s skiroji, ki postajajo vedno bolj prisotni v prometu.

Šola si s svojimi aktivnostmi v okviru prometne vzgoje, Evropskega tedna mobilnosti in drugimi prometno-varnostnimi akcijami prizadeva za doseganje ciljev trajne mobilnosti, ki pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse deležnike prometa, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, čistejšega zraka v mestih, večje kakovosti bivanja, javnega zdravja in socialne pravičnosti.

Silvester Vogrinec