REGIJSKE IGRE SOS-MATP

V soboto, 15. 4. 2023, smo se udeležili regijskih iger MATP, ki jih je organiziral Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. V telovadnici OŠ Dornava se je zbralo 80 tekmovalcev podravsko-pomurske regije. Po malici je sledila otvoritev iger s kulturnim programom uporabnikov zavoda Dornava s pozdravnimi govori. Enajst tekmovalcev naše šole je pokazalo svoje spretnosti pri brcanju žoge v gol, pri vožnji z desko na koleščkih, vleki in kotaljenju gume, vodenju žoge in metu na koš, zbijanju žog, udarjanju s hokejsko palico, podiranju kegljev. Podelitvi medalj in priznanj tekmovalcem je sledila predaja zastave Specialne olimpiade Slovenije, ki so jo naši trije učenci s ponosom prevzeli, kajti čez leto dni bo OŠ dr. Ljudevita Pivka organizatorica regijskih iger MATP.

Tanja Knehtl